138

ריו אביירטו לארגונים


138
ריו אביירטו לארגונים
סדנאות לארגונים
ריו אביירטו והתפישה הארגונית
 
במהותה ובאופן הנחלתה של שיטת "ריו-אביירטו" טמונים ערכים ומסרים המהווים בסיס למיומנויות של ניהול ומנהיגות: 
ערכים של קבלה ונתינה, של אמון, יצירתיות, ביטוי אישי, שיתוף פעולה, סתגלנות ,מנהיגות, התמודדות עם כעס ועוד. 
הודות לשפה הייחודית והעשירה של "ריו-אביירטו", מתאפשרת הוצאתם של ערכים ומסרים אלה מהכוח אל הפועל 
והם מצטרפים לחומרים  הרלוונטיים לקבוצה ומעובדים על ידה.

"ריו אביירטו" היא שיטה יצירתית  וגמישה  המאפשרת "לתפור" סדנא למידתכם,מבחינת תוכן,אורך הפעילות, מיקום, מחירים וכד'.
ארגונים הבוחרים בה מאפשרים לעובדיהם להיפגש על בסיס לא משימתי, לא שיפוטי, לא תחרותי ולא מתוך עמדות כוח או חולשה, 
אלא על הבסיס הרחב של היות כולנו בני אדם בעלי צרכים דומים.
השימוש בכלים פשוטים של מוסיקה, תנועה, קול ומגע מאפשרים חיבור מיידי והעמקת ההיכרות בין אנשים העובדים יחד 
אך מורגלים לראות זה את זה דרך תבניות קבועות של תפקיד ומשימה, עם המתחים הנלווים לכך. 
במפגשי ריו אביירטו מתפוגגות הסטיגמות ונרקמות איכויות חדשות, כאלה המיטיבות לשרת מטרות ספציפיות בנושאים הקשורים בארגון.

על פי דרישת הגוף המזמין ניתן להתייחס לדילמות / לנושאים שעל הפרק בחיי הארגון, למשל:
הצבת גבולות
שיפור ההבנה של עמדות וצרכי האחר
שיקוף ושיח הדדיים אמיתיים
שיפור שיתופי פעולה
התמודדות עם אתגרים
מנהיגות והובלה בארגון ועוד.

מומלץ (אך לא חובה) לערוך שיתוף מילולי בתום המפגש על מנת לעבד את החומרים שעלו בקבוצה ולחבר את החלק האינטלקטואלי עם החווייתי.

דרישות לקיום המפגש: 
חלל  מתאים לכמות המשתתפים – חדר  נקי, מאוורר  וממוזג, ריק מריהוט
מערכת קול והגברה איכותית כולל מיקרופון אלחוטי
שולחן
מזרונים או מחצלות (לא חובה)
למשתתפים- ביגוד נוח לתנועה (נעים יחפים)
שתייה קלה
לקבלת עדכונים
דוא''ל:
מה חדש?