138

סרטונים


138
 כאן מוצגים סרטונים הנושקים לשיטת ריו אביירטו - מתחומים של מחול, טקסים וריקוד בחברות שבטיות, תנועה מודעת ועוד.

-- סרט מקסים על המקום המרכזי של קצב ומוסיקה באפריקה. האם בחברה מודרנית שכחנו את הקצב הטבעי שקיים סביבנו ובתוכנו?


לקבלת עדכונים
דוא''ל:
מה חדש?